Trening asertywności

Asertywność nie jest cechą osobowości, a to oznacza, że każdy może ją posiąść. Jest umiejętnością, która bez naruszania praw innych osób przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych uczuć, potrzeb i myśli oraz dbałości o własne prawa. Wydaje się niezwykle istotna dla pracowników organizacji pomocowych, którzy pracują z wielkim zaangażowaniem, ale spotykają się z klientem roszczeniowym, bezradnym, wymagającym i muszą zadbać nie tylko o potrzeby klienta, ale także o swoje własne.

Korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników umiejętności asertywnego, a więc efektywnego funkcjonowania w trudnych często wręcz kryzysowych sytuacjach. Opanowanie sztuki obrony własnych praw i umiejętność budowania długotrwałych satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, pozwolą uczestnikom żyć w zgodzie z sobą oraz innymi niezależnie od sytuacji.

 

 Metody pracy:

 • Interaktywne warsztaty (ćwiczenia, dyskusje, gry)
 • Inspirujące przykłady i historie
 • Praca indywidualna i zespołowa oraz burza mózgów
 • Wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz innych dostępnych narzędzi

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie

 • Teoria asertywności. Zdefiniowanie pojęcia asertywności.
 • Wyrażenia i zachowania agresywne, bierne, bierno-agresywne i asertywne.

 

2. Komunikacja asertywna

 • Rodzaje komunikacji
 • Schemat procesu komunikowania się
 • Struktura i dynamika komunikacji asertywnej
 • Oddzielanie informacji od emocji
 • Rozpoznawanie wyrażanych/zaobserwowanych uczuć
 • Kontrola emocjonalna w komunikacji asertywnej
 • Style rozmowy

 

3. Asertywna obrona granic

 • Asertywny monolog wewnętrzny
 • Mówienie NIE
 • Prawa człowieka wg Herberta Fensterheima
 • Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych

 

4. Wyrażanie siebie

 • Wyrażanie własnych opinii i przekonań
 • Dynamika uczuć w komunikacji asertywnej
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych
 • Zakłopotanie
 • Gniew

 

5. Asertywność a krytyka

 • Asertywne przyjmowanie ocen
 • Reagowanie na krytykę i atak
 • Krytyka oceniająca działanie a nie osobę
 • Mapa asertywności
 • Poczucie własnej wartości
 • Być autentycznym – fundament poczucia bycia asertywnym
 • Elementy budowania poczucia własnej wartości
 • Analiza realnych działań

   

6. SYTUACJE TRUDNE

 • Konflikt i sytuacje trudne
 • Fazy konfliktu
 • Działania w sytuacji konfliktu
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Korzystanie z zasobów osobistych w sytuacjach kryzysowych

 

7. PODSUMOWANIE

Opinie klientów

Paulina

Wiedza osoób prowadzących była na wysokim poziomie, przekazywana uczestnikom szkolenia w ciekawy sposób. Podczas spotkania panowała miła, przyjazna atmosfera. Treści wyniesione ze szkolenia pozwoliły mi na usystematyzowanie mojej wiedzy i pozwoliło ją poszerzyć o kilka nowych zagadanień (choć uważam, że tych mniej znanych, bardziej wyszukanych zagadnień mogło być więcej). Widać było duże zaangażowanie szkoleniowców, wielu uczestników także wykazywało się aktywnością, jednakże rozproszenie uczestników po sali nie sprzyjało pełnemu zaangażowaniu. Oczywiście ogólnie szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, powyższe "ale" nie są krytyką tylko osobistym odczuciem. Życzę dalszych sukcesów i pozdrawiam.

Więcej opinii

Dane kontaktowe

office@mkcommunications.pl