Czym jest coaching?

Coaching to metoda pracy wspierają…ca pojedyncze osoby lub całe organizacje w realizacji ich celów. Coach nie mówi Klientowi, co ma robić ani nie podejmuje aktywności za Klienta, ale w umiejętny sposób prowadzi Klienta, aby ten znalazł najlepsze rozwiązanie, podjąć najbardziej odpowiednią decyzją, a następnie zmotywowany i zmobilizowany przeszedł do efektywnego działania. Coaching to sposób na przezwyciężenie osobistych barier i osiąganie celów dzięki wspierającej relacji.

Coachowie pracują z Klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Pomagają im podnosić jakość życia i rozwijać umiejętności.
Dla nas coaching jest spotkaniem drugiego człowieka tam gdzie jest, bez wartościowania i oceniania go, by wspierając go towarzyszyć mu w podróży do miejsca, w którym chce się znaleźć‡.

Rodzaje coachingu

Executive coaching - charakteryzuje się tym, że coach pracuje z osobą na wyższym szczeblu organizacji, a więc osobą, której działania mają bardzo duży wpływ na działalność organizacji. Podczas sesji w centrum zainteresowania leżą wszystkie biznesowe problemy i zagadnienia (przywództwo, strategia, kierowanie firmą, budowanie zespołów, zarządzanie zmianami). Życie zawodowe jest traktowane jako jedna ze sfer życia i coach zajmuje się niekiedy także życiem osobistym (w relacji z życiem zawodowym).

Business coaching - adresowany jest do właścicieli firm, a także dyrektorów i kadry kierowniczej. Celem procesu jest zwykle usprawnienie ich działania. W zakres obowiązków coacha należy pomoc w zdefiniowaniu krótko jak  i długoterminowych celów firmy, opracowaniu planów biznesowych, planów marketingowych i analizowaniu procesów przebiegających w firmie.

Life coaching - dedykowany jest praktycznie wszystkim, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu: być lepszymi partnerami, małżonkami czy rodzicami. W odróżnieniu od coachingu biznesowego, life coaching ma bardzo szerokie zastosowanie. Coach może pracować ze swoim Klientem praktycznie nad wszystkimi obszarami życia i każdym rodzajem relacji. Ponieważ każdy z nas wyjątkowy dlatego praca z coache'™m ma niezwykle zindywidualizowany charakter. Dzięki zewnętrznemu spojrzeniu, można dokonać zmiany w znacznie krótszym czasie, niż samemu. Life Coaching pozwala na poszerzenie samoświadomości oraz zrozumienie tego wszystkiego, co nas ogranicza -“ jednocześnie blokując nasz rozwój. 

Coaching operacyjny (narzędziowy)  - koncentruje się na rozwijaniu określonych kompetencji pracowniczych czy menedżerskich. Odbywa się on w miejscu pracy klienta i pozwala na obserwację zachowań osoby coachowanej oraz na rozwoju określonych umiejętności poprzez coachingowy dialog.

Opinie klientów

Paulina

Wiedza osoób prowadzących była na wysokim poziomie, przekazywana uczestnikom szkolenia w ciekawy sposób. Podczas spotkania panowała miła, przyjazna atmosfera. Treści wyniesione ze szkolenia pozwoliły mi na usystematyzowanie mojej wiedzy i pozwoliło ją poszerzyć o kilka nowych zagadanień (choć uważam, że tych mniej znanych, bardziej wyszukanych zagadnień mogło być więcej). Widać było duże zaangażowanie szkoleniowców, wielu uczestników także wykazywało się aktywnością, jednakże rozproszenie uczestników po sali nie sprzyjało pełnemu zaangażowaniu. Oczywiście ogólnie szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, powyższe "ale" nie są krytyką tylko osobistym odczuciem. Życzę dalszych sukcesów i pozdrawiam.

Więcej opinii

Dane kontaktowe

office@mkcommunications.pl