Budowanie partnerskich relacji w biznesie

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności budowania właściwych relacji z partnerami biznesowymi jest niezwykle ważne we współczesnym świecie.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę m.in. z zakresu komunikacji biznesowej, źródeł wywierania wpływu, sposobów budowania własnego autorytetu oraz sposobów asertywnego stawiania granic.

 

Metody pracy:

  • Interaktywne warsztaty (ćwiczenia, dyskusje, gry)
  • Inspirujące przykłady i historie
  • Praca indywidualna i zespołowa oraz burza mózgów
  • Wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz innych dostępnych narzędzi

 

Program szkolenia:

  • Rodzaje relacji zawodowych oraz zależności, w jakich znajdujemy się w środowisku pracy
  • Źródła wywierania wpływu i sposoby budowania własnego autorytetu
  • Autodiagnoza – role, których się podejmuję (wg analizy transakcyjnej E. Berne’a)
  • Korzyści i zagrożenia wynikające z przyjmowania poszczególnych ról
  • Gry organizacyjne – identyfikacja i wypracowanie sposobów ich unikania lub kończenia
  • Asertywne stawianie granic – praca w oparciu o przykłady Uczestników

Opinie klientów

Paulina

Wiedza osoób prowadzących była na wysokim poziomie, przekazywana uczestnikom szkolenia w ciekawy sposób. Podczas spotkania panowała miła, przyjazna atmosfera. Treści wyniesione ze szkolenia pozwoliły mi na usystematyzowanie mojej wiedzy i pozwoliło ją poszerzyć o kilka nowych zagadanień (choć uważam, że tych mniej znanych, bardziej wyszukanych zagadnień mogło być więcej). Widać było duże zaangażowanie szkoleniowców, wielu uczestników także wykazywało się aktywnością, jednakże rozproszenie uczestników po sali nie sprzyjało pełnemu zaangażowaniu. Oczywiście ogólnie szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, powyższe "ale" nie są krytyką tylko osobistym odczuciem. Życzę dalszych sukcesów i pozdrawiam.

Więcej opinii

Dane kontaktowe

office@mkcommunications.pl